Blog

Första bloginlägget på Upfront.nu 🙂

I det här inlägget vill vi ta upp felaktig information som en av våra större konkurrenter (vad gäller Takvård) sprider om den arbetsmetod vi främst använder vid rengöring av betongpannetak – högtrycktvätt.

Vi kommer inte att lämna ut namn på företaget som sprider denna information, men kan säga att det är en av Sveriges större kedjor inom området Takvård. Den metod de använder sig av kallas för ”skrapning” och precis vad det låter som. De använder metallskrapor och borstar för att mekaniskt avlägsna den värsta påväxten (mossa, lav mm.). Det följs sedan av att man behandlar taket med Bensalklorid eller Bensaltensid (ett medel som framställs med lösningsmedlet Toulen och Klor). Vi ska inte gå in närmare på metoden de använder sig av, annat än att för att som kund få ett rent tak, krävs att du som kund väntar i ca 2 år efter behandlingen.

Vår metod består i att först med specialanpassade munstyckten, tryck och temperatur på högtryckssystemet skonsamt avlägsna all påväxt (rent tak samma dag) och sedan en efterbehandling med Natriumhypoklorit (samma kemikalie som vi i Sverige renar vårt dricksvatten med, samt samtliga bassänger i badhus runt om i landet). Konkurrenten påstår helt felaktigt på sin hemsida hur vår metod skadar ytskiktet på takpannorna och att efterbehandlingen med Natriumhypoklorit är skadlig för människa och miljö. Då det rör sig om en större takvårdsfirma, som finns i hela Sverige – händer det väldigt ofta att vi ute hos kund får försvara oss mot dessa felaktiga påståenden. Det är tråkigt att vissa väljer att marknadsföra sig på det sättet, men det enda vi kan göra är att upplysa er, våra kunder, om hur det egentligen ligger till – så att ni kan ta ett mer, för er, fördelaktigt beslut när ni väljer vilken firma ni ska anlita för att få ett rent och fint tak.

Vid frågan om en högtryckstvätt skadar ytskiktet på betongpannor, svarade Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group ”Pannan tar ingen skada alls av högtryckstvätten”. Klicka på bilden nedan för att läsa hela artikeln.