blästring

Dammfri/ Sandblästring

Extremt effektiv metod för att avlägsna den tuffaste typen av beläggning, såsom cement, härdplaster (t.ex. epoxyfärg), oxider, och asfalt mm. Den typ av sandblastring vi använder är lika effektiv som traditionell sandblästring men med tillägget av en tunn vattendimma vid munstycket som binder upp damm från blästermedlet och ev. material som avverkas ifrån ytan som rengörs. Tack vare att dammet binds upp vid munstycket minskar spridningen av damm och behovet av försegling av området runt ytan som rengörs. Även återställningen (städningen) av arbetsplatsen efter arbetet är utfört blir lättare och sparar tid för oss och pengar för kunden. Användningsområden för sandblästring är t.ex. klottersanering, avverkning av gammal epoxyfärg i virkestorkar, gammal färg på vattentankar och silos, avlägsning av asfalt ifrån väghållningsfordon, rengöring av stålkonstruktioner vid t.ex. broar inför rostskyddsbehandling, rengöring eller renovering av simbassänger. Andra områden som lämpar sig för sandblästring är färgborttagning på båtar och skepp, flygplan, bilkarosser, plåttak och alla stålkonstruktioner.

Kolsyreisblästring

Den mest revultionerande metoden för rengöring och sanering – blästring med kolsyre-is. Extremt effektiv, mångsidig och miljövänlig. Med den här metoden kan vi blästra allt ifrån elskåp och kretskort till bilkarosser. Kolsyreisen är helt dammfri (isen löses upp till gas efter avverkning av färg/ beläggning) och lämnar därför inget blästermedel att städa bort, metoden är helt vätskefri och passar därför blästring av känsliga ytor med elektronik, maskiner i livsmedels- och läkemedelsindustrin. En annan fördel med kolsyreisblästringen är att vi kan rengöra t.ex. industrimaskiner in-line, och minskar därför stopptiden för produktion avsevärt. I och med att avverkningsgraden är såpass bred med den här metoden kan vi t.ex. ”skala” av färg (ta bort färg/ beläggning ett lager i taget). Den här metoden är den mest mångsidiga och lämpar sig väl för klottersanering, brandsanering, mögelsanering, rengöring av industrimaskiner, känsliga sten- och träkonstruktioner (t.ex. K-märkta hus), bilkarosser, rengöring av elektronik, textilier mm.